Shijoni kompetencën e tavanit, e cila iu jep një perspektivë të panjohur më parë. Knauf ONTOP Kompetenca e tavanit- e frymëzuar dhe entuziaste