Më shumë se sa vetëm termoizolim

Detyra kryesore e nje fasade konsiston që të mbrojë njerëzit dhe godinën. Kjo vlen jo vetëm për mbrojtjen nga ndikimet e klimës, si i ftohti, i nxehti apo rreshjet por gjithashtu edhe në rastet e një zjarri.