Mbi një milion vjet më parë, njerëzit mësuan të përdorin zjarr. Për 50 vjet, Knauf është angazhuar për të mbrojtur njerëzit në ndërtesa nga zjarri, me produkte dhe sisteme inovative, këshilla dhe mbështetje gjithëpërfshirëse nga ekspertë të ndërtimeve, si dhe pasion për ta bërë mbrojtjen pasive nga zjarri edhe më efektive dhe më ekonomike.
Me projekte dhe udhëzime gjithnjë e më komplekse, kërkesa për arkitektët, kontraktorët dhe tregtarë të specializuar po rritet gjithashtu. Aq më mirë që Knauf të ketë zgjidhjen e duhur për çdo kërkesë. Shembull, në formën e një game të më shumë se 25 llojeve të ndryshme të pllakave për më shumë se 120 variante të projektimit, me të cilat mund të realizohet çdo aplikim i imagjinueshëm në dizajnin e brendshëm. Ose në fasadën me sistemet e testuara të izolimit termik të WARM WALL, të cilat jo vetëm që sigurojnë izolim efikas por edhe siguri maksimale në rast zjarri.
Knauf ju mbështet në zgjedhjen e variantit ideal të ndërtimit në lidhje me sigurinë strukturore dhe efektivitetin e kostos. Është i mbuluar nga dokumentacioni teknik i kuptueshëm dhe gjithëpërfshirës.
Mbrojtja strukturore nga zjarri është një temë e gjerë në të cilën ne dëshirojmë t’ju mbështesim në mënyrë aktive.