cutout_420694_double_picture_1

Knauf Diamant –Zgjedhja e 1-rë në ndërtimin e thatë

Knauf Diamant zgjidh çdo kërkesë të ndërtimit të thatë vetëm me një pllakë. Ajo është e fortë dhe e shumëllojshme dhe ka përdorim të gjërëm– kjo është provuar tashmë

cutout_420699_double_picture_1

Knauf Silentboard – për mbrojtjen më të mirë nga zhurmat
Konstruksionet e sistemeve Silentboard ofrohen për një mbrojtje të planifikuar më parë ose tek ndërtimet moderne.