Kosto më të ulëta të ngrohjes
Izolimi termik është një faktor vendimtar në kursimin e energjisë si në ndërtesat e reja ashtu edhe në ndërtesat e vjetra. Me një sistem Knauf WARM WALL, humbjet e energjisë në muret e ndërtesave të vjetra mund të zvogëlohen për 50% ose më shumë.

Rritja e vlerës suaj shtëpiake< Ndërtesat e izoluara me sistemet Knauf WARM WALL janë më të lehta me qira dhe kanë një vlerë më të lartë të shitjes. Muret e jashtme mbrohen nga ndryshimet e motit dhe të temperaturës, linja e ngricës shkon në sistemin e izolimit dhe pjesët e brendshme të mureve të jashtme janë vazhdimisht të ngrohta. Kjo e mban të mbrojtur strukturën e ndërtesës për një afat të gjatë.

Rrit rehatinë në shtëpi
Një sistem Knauf WARM WALL parandalon formimin e kondensimit në muret e brendshme në dimër dhe e mban jashtë nxehtësinë gjatë verës. Kjo siguron një temperaturë të këndshme dhe një klimë të rehatshme shtëpie.

Izolimi në mënyrë efikase
Bazuar në strukturën ekzistuese të shtresave, duhet të zgjidhni trashësinë e izolimit në mënyrë që të arrihen kërkesat minimale të EnEV aktuale. Efikasiteti i izolimit mund të përmirësohet për shkak të jetësgjatësisë së tij dhe në funksion të rritjes së çmimeve të energjisë përmes përdorimit të trashësive më të mëdha të izolimit