Knauf ngrihet në sipërfaqe. Me sistem

Bazuar në ekspertizën tonë shumë vjeçare në prodhimin e pllakave me fibra gipsi me aftësi mbajtëse të larta dhe jashtëzakonisht elastike, Knauf Design qëndron për ide kreative për t’i trajtuar shtresat finale me materialet më të larmishme.

Konceptet e dhomës të orientuara nga dizajni me cilësinë më të lartë

Rezultat janë konceptet e dhomave të orientuar nga dizajni, për sigurinë më të lartë ndaj zjarrit dhe cilësinë akustike. Produktet tona dëshmojnë veten kudo që kërkohet vazhdimësi vizuale dhe siguria e sistemit, për shembull në ndërtesat publike dhe dhomat, në sektorin e shëndetit, në dyqane, hotele ose në industrinë e hotelierisë.

Dhënia e formës në mënyrë aktive: Zhvillimi i dekorit

Ne e kuptojmë cilësinë e dizajnit si një proces të cilin në mënyrë aktive e formojmë duke krijuar dekorin tonë – si për tendencat e fundit ashtu edhe për zgjidhjet specifike të klientit. Si partner për planifikuesit, arkitektët, tregtinë, instaluesit, industrinë në përgjithësi dhe si një furnizues i besueshëm i sistemit, ne ofrojmë nivelin më të lartë të sigurisë për miratimet, cilësinë dhe fizibilitetin.