Ju pyesni. Ne përgjigjemi. Knauf Direkt.
Këshillimi “just in time”
Knauf është i përbërë nga një ekip i punonjësve me përvojë teknike dhe ndihmon menjëherë me shërbime këshilluese të cilësisë së lartë në fushat e konstruksionit të lëndës drusore, sistem i thatë, suva / llaç dhe arkitekturë.
Këshillimi kompetent për ndërtim siguron përdorimin e sistemeve efikase dhe shmang kostot e materialeve shtesë ose ndërtimeve të vështira. Përveç kësaj, me sigurinë shpesh kurseni shumë duke shmangur dëmtimin dhe ankesat në ndërtim.
Për objektet, stafi i Knauf me kënaqësi do të organizojë një vizitë tek ju. Ne ju mbështesin me projektet tuaja të ndërtimit deri në këshillat profesionale në vendin e ndërtimit – si zakonisht, shpejt, me kompetencë dhe pa pagesë.

Për pyetje në lidhje me sistemet Knauf

Tel AL .: +355 42 248 714
Tel KS .: +383 38 733 320