Filozofia jonë – Edukimi është e ardhmja

Konceptet e reja të projektimit dhe teknologjitë inovative të ndërtimit po evoluojnë me shpejtësi dhe formojnë imazhin e arkitekturës moderne. Përmes Akademisë Knauf, Knauf u ofron partnerëve të saj të tregut dhe klientëve, në teori dhe praktikë një program të larmishëm, ndër-grup dhe arsimim të mëtutjeshëm, i cili bazohet gjithmonë në zhvillimet më të fundit.

Një klient është i kënaqur nëse rezultati i ndërtimit i përmbush parashikimet e tij. Kjo kërkon: Së pari, planifikimin profesional, së dyti, produktet dhe sistemet e duhura dhe, së treti, instalimin praktik. Qëllimi i Akademisë Knauf është që të bashkojë tre faktorët kryesorë ndikues, në mënyrë që të arrihet puna superiore në ndërtim.