Weiter

Tirana International School

Tirana International School është një shkollë ndërkombëtare në Tiranë.
Ambientet arsimore, si shkollat dhe universitetet, kërkojnë një standard të caktuar të shëndetit dhe sigurisë për të siguruar një mjedis të favorshëm mësimi për të gjithë nxënësit. Sallat e shkollave dhe klasat kërkojnë njëfarë mase qetësie.

Hulumtimet kanë treguar se infrastruktura dhe dizajni i një godine arsimore, gjendja e saj, ndriçimi, cilësia e ajrit të brendshëm, temperatura dhe akustika kanë një lidhje të drejtpërdrejtë me rezultatet e të nxënit, veçanërisht me arritjet e nxënësve dhe sjelljen e tyre.

Në Knauf, ne ofrojmë një gamë të gjerë zgjidhjesh që plotësojnë kërkesat specifike të ndërtesave arsimore si mbrojtja nga zjarri, izolimi dhe absorbimi i zërit dhe rezistenca ndaj goditjes.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Tirane Shkollë TIS W112, D112, D127 Cleaneo Akustik, Aquapanel Outdoor