Weiter

Qershia

Lagjja Qershia ka një arkitekturë dhe ndërtim unik nëse e konsideroni atë nga të gjitha këndvështrimet që përfshin: stilin e jetës, komunitetin, sigurinë, investimet afatgjata, eko-arkitekturën dhe infrastrukturën e shtëpive inteligjente.

Lagjja e Qershisë për herë të parë, është prezantuar konceptin ekologjik dhe të zgjuar të shtëpisë në rajonin e saj.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Prishtine Lagje Banimi BP Home MP 75 L