Weiter

Prishtina Mall

Prishtina Mall është qendra më e madhe tregtare në Europën Jug-Lindore si dhe një ndër më uniket në Europë.

Me një hapësirë prej 240,000 m2, e projektuar nga studio LaguardaLow Architects, Prishtina Mall përmbush standardet më të larta botërore dhe sjell prestigj ndërkombëtar në Kosovë.

Për shkak të pritshmërive të mëdha për nga cilësia e materialeve dhe performanca e sistemeve të thata, Prishtina Mall gjeti bashkëpunimin me KNAUF.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Prishtine Qender Tregtare Privat Laguarda.Low Architects W112, W628b, W626, D112, D127, D124