Weiter

Palace Hotel & Spa

Hotel Palace & Spa është hoteli më i ri luksoz në qytetin e Mitrovicës, një hotel që sjell sofistikimin bashkëkohor urban të një niveli tjetër.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Mitrovice Hotel Hotel Palace W112 /W626 /D112