Weiter

Hotel Troja

Dizajnuar me delikatesë dhe finesë posaqërishtë për të ofruar rehati dhe komoditet maksimal, është ajo çfarë e simbolizon Hotel Trojën!

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Istog Hotel IBOS W626 /W112 /Aquapanel Ceiling /D112 /D124