Weiter

Hotel Trofta

Ky është një oaz i vërtetë në qytetin e Istogut, i rrethuar me male të larta dhe ajër të pastër.

Ky kompleks është i përbërë nga një fermë e madhe troftash, restaurant me kopshte të bukura, kabina të vogla pranë liqenit dhe në fokus është hoteli i sapondërtuar me një dizajn modern dhe bashkëkohor.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Istog Hotel W623-Diamant, W626-Diamant, W628B-Fireboard, W112-Diamant, D112-SonicBoard, D127-CleaneoUFF