Weiter

Hotel Garden

Që në hapin e parë në Hotel Garden do të keni një ndjesi ndryshe!
Hotel Garden është një nga hotelet më prestigjioze, i vendosur në një lokacion të përshtatshëm strategjik.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Prishtine Hotel Sistem W112, D112