Weiter

American School of Kosova

Misioni i ASK-së është i ngulitur në historinë e Kosovës.

Gjatë 15 viteve të fundit ajo është bërë një komunitet shkollor që jo vetëm që u shërben familjeve të Kosovës, por është bërë edhe një zgjedhje e rëndësishme për familjet ndërkombëtare.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Prishtine Shkolle ASK Madden Group W112 /D112