Vidë për pllakë gipsit prej çeliku të pastër me gjeometri speciale për fiksimin e pllakës së gipsit mbi pllakë gipsi. Vetfiletuese me fileto të rrallë, me  majë të mprehtë dhe me mbrotje  nga korrozioni nëpërmjet proçesit të fosfatizimit.