Vidë speciale me kokë gjysëm sferike dhe pa filetë në pjesën poshtë kokës, e verdhë, në gjatësi 17 dhe 22 mm si dhe vidë speciale e verdhë, e fosfatizuar dhe e vajosur në gjatësi 30 dhe 45 mm.