Vida për llamarinë LN vetëfiletuese dhe majë të mprehtë prej çeliku jo të përzier, shtresë kundër korrozionit nëpërmjet proçesit të fosfatizimit.