Vidë për llamarinë me filetim të imët dhe majë-punto prej çeliku të papërzier, kundër korrozionit nëpërmjet proçesit të fosfatizimit.