Vida me upë është një upë prej plastike të cilësisë së lartë me një vidë cilësore të zinkuar.  Peshëmbajtje 0,5 kN.