Vidë për llamarinë me majë të mprehtë dhe vetniveluese për fiksimin e profileve metalike C3 dhe C5M (trashësi llamarine deri 0,7 mm).