Vidë prej çeliku të papërzier me gjeometri speciale për vidhosjen në pllakat e forta,  vetfiletuese me majë-punto dhe me mbrojtje nga korrozioni nëpërmjet proçesit të fosfatizimit.