Profile llamarine i formuar ne te ftohte me nje prerje te terthore U sipas EN 14195, i cili përdoret si profil perimetri tek tavanet e varuara dhe tek veshja e mureve.

Profili UD sherben si profil bashkues i murit me profilet CD te tavanit.