Gjithçkabërës i testuar, mineral dhe me përdorim universal për fasada dhe xokel. SM700 Pro përshtatet veçanërisht për ngjitjen dhe armimin e të gjithë sistemet Knauf WARM-WAND.

Përforcimi special i materialit me fibra ofron sigurinë më të lartë. SM700 Pro mund të strukturohet, filcohet si suva dekoruese në ngjyrë të bardhë . Materiali mund të përdoret gjithashtu edhe si llaç rinovues të suvave dhe fasadeve.