Knauf Silentboard GFK përdoret në të gjitha fushat e ndërtimit të brendshëme si veshje ose si permirësim të sistemeve të thata për plotësimin e kërkesave të mbrojtjes nga zjarrit dhe të zeizolimit efektiv.