Knauf Safeboard-Spachtel  është një material stukues në formë pluhuri me bazë gipsi me aditivë plastikë dhe elementë të tjerë të përshatur për qëllimin e saj të përdorimit.

Stuko Safeboard-Spachtel mbron nga rrezatimi i rrezeve rëngen dhe për tu dalluar është ngjyrosur me  të verdhë.