Suvaja ngjitëse Rotband është një suva gipsi me agregatë të lehtë specialë. Për shkak të aditivëve, Rotband është veçanërisht e përshtatshme për ty përdorur mbi tavane betoni dhe sipërfaqe muri si dhe mbi elemetë betoni dhe mbi të gjitha sipërfaqet e zakonshme për tu suvatuar.

Mund të vendoset në të gjitha ambjentet me lagështi normale, përfshirë ambjente me lagështi si kuzhina dhe banjo.