Profil prej llamarine të zinkuar i formuar në të ftohtë me seksion U sipas EN EN 14195, i cili përdoret në rradhë të parë si profil përimetral për mure dhe tavane të varura që nuk fiksohen në tavan.