Profil metalik i formuar ne te ftohte me nje prejre terthore ne forme C për tu përdorur në mure, tavane dhe sistemin Cubo.