Profil llamarine i formuar në të ftohtë me prerje të tërthortë C, i cili shërben si profil vertikal tek muret me pllakë drysrtar.