Profile llamarine të zinkuara të formuara në të ftohtë me seksion C sipas EN 14195, të cilat përdoren në rradhë të parë si profile vertikale të mureve me konstruksion metalik, por edhe si profil mbajtës të tavaneve të varura të pa fiksuar në soletë.

Për të lehtësuar shtrimin e kabujve elektrik, në profile janë parashikuar hapje në forme H-je.