Pro Spray Light është një masë stukuese e gatshme me aditivë plastik, e cila përmban material mbushës prej pjesëve fine të karbonatit të kalciumit e kombinuar me aditivë të tjerë të përshtatur për qëllimin e përdorimit të saj.