Pocket Kit push to open ofron  një komformitet të lartë në përdorim dhe krijon shumë vend në hyrjen e derës. Fleta e derës zhduket brenda në mur dhe shfaqet përseri në rast se e shtyjme lehtë mbi pjesën ballore të derës.