Mbajtëse i fltës së derës Pocket Kit është një mbajtëse e fshehtë për fletën e derës së drurit dhe shërben për bashkimin e elementit rrëshqitës përfshirë distancuesin e lartësisë..

Ai mundëson një montim pa problem ose një ndërrim të fletës së derës prej druri, sidomos pas mbarimit të korrnizës së gipsit, stukimit nga përpunuesit e sistemit të thatë dhe bojaxhive.