Pllakë gipsi ekonomike zjarrduruese GKF për sistemet bazë të ndërtimit të thatë.

Sistemet:

  • Veshje tavani dhe tavan i varur
  • Veshje tavani nënçati
  • Mure me konstruksione metalike
  • Mure me konstruksione druri
  • Mure për shtepia druri
  • Puse teknike