Pllakë gipsi ekonomike GKFI për sistemet bazë të ndërtimit të thatë.

 

Sistemet:

  • Veshje tavani dhe tavan i varur
  • Veshje tavani nënçati
  • Mure me konstruksione metalike
  • Mure me konstruksione druri
  • Mure për shtepia druri
  • Puse teknike Ambjentet me lagështi mbi normalen, janë ato ku zotëron një lagështi e vazhdueshme ditore ajri ≤ 70 % (p.sh. tualetet familjare).