Pllakë zëizoluese GKB për zëizolim të lartë në ndërtimin e .

 

Sistemet:

■ Mur me konstruksion metalik

■ Mur me konstruksion druri

■ Veshje muri me konstruksion