Pllakë gipsi ekonomike GKB për sistemet bazë në ndërtimin e thatë.

 

Sistemet

■ Veshjet tavani dhe tavan i varur

■ Veshje tavani nënçati

■ Mure me konstruksione metalike

■ Mure me konstruksione druri

■ Mure për shtëpi druri

■ Veshje muri me konstruksion

■ Suva e thatë