Pllakë gipsi e fortë GKF për ndërtim të thatë të karakterit masiv.

 

Sistemet:

■ Veshje tavani dhe tavan i varur

■ Veshje tavani nënçati

■ Mure me konstruksione metalike

■ Mure me konstruksione druri

■ Mure për shtëpi druri

■ Puse teknike