Pllakë gipsi e fortë GKB për karakter masiv në ndërtimin e thatë.

Sistemet:

■ Veshje tavani dhe tavan i varur

■ Veshje tavani nënçati

■ Mure me konstruksione metalike

■ Mure me konstruksione druri

■ Mure për shtëpi druri

■ Veshje muri me konstruksion