Knauf Pllakë formuese

Pllakë gipsi GKB formuese për zgjidhje dekorative në ndërtimin e thatë.

Fusha e përdorimit

Pllakat formuese Knauf përdoren për shkaqe krijimtarie, në konstruksionet e rrumbullakta dhe të harkuara me rreze të vogël të ndërtimit të thatë.

Sistemet:

■ Tavane design

■ Mure me konstruksion metalik me plan të harkuar

Karakteristikat dhe përparësitë

■ Merr formë, edhe në rreze të vogla

■ Përpunim i thjeshtë

■ Bymim dhe tkurrje e vogël si rezultat i ndryshimeve klimaterike.