Knauf Perlfix është një ngjitës me bazë gipsi në formë pluhuri për ngjitjen e pllakave të gipsit në mur si suva e thatë.