Është një altoparlant i sheshtë për instalim të padukshëm në sistemet e thata.

Arkitektura moderne nga ky moment mund të shikohet dhe të dëgjohet!

Rezonancë optimale

Në rastin e Knauf Soundboard e gjithë sipërfaqja e pllakës funksionon si rezonator i zërit. Knauf Soundboard arrin një shkallë të gjerë të frekuencës nga 100Hz deri 18KHz duke përdorur të gjithë sipërfaqen e brendshme si një diafragmë rezonance. Realizon një dëgjim të mirë midis personave brenda një ambienti dhe rrezatimi i gjerë ofron një cilësi të lartë të zërit në hapësirë.

Më pak altoparlantë për të njëjtën cilësi tingulli

Nëpërmjet rrezatimit 180º mund të zvogëlohet dukshëm numri i altoparlantëve sipas zgjidhjes së mëparshme.

Përveç kësaj pllakat Knauf Soundboard mund të lidhen direkt në pajisje stereo pa qenë i nevojshëm përdorimi i amplifikatorëve me kosto ekstra.

Ku qëndron dallimi

Pllakat Knauf Soundboard ofrojnë përparësi të dukshme në krahasim me altoparlantët konik.

Altoparlantët konik

 • grupimi intensiv i zërit
 • shpërndarja jo e njëtrajtshme e frekuencave
 • në vende të caktuara riprodhim jo i mirë i zërit.

Knauf Soundboard

 • shtrirje e gjerë në të gjithë linjën e frekuencave
 • cilësi e lartë e qartësisë së zërit
 • riprodhim i njëtrajtshëm edhe në sipërfaqe të mëdha

Përparësitë dhe përdorimi

Përparësitë:

 • i padukshëm – liri gjatë projektimit
 • zëri mbështjell të gjithë hapësirën
 • qartësi e lartë e zërit
 • efiçencë e lartë e kostos

Fusha e përdorimit:

 • objekte publike
 • shtëpi të gatshme
 • salla për konferenca dhe auditorium
 • panaire dhe dyqane
 • restorante dhe hotele
 • aeroporte
 • shkolla