Sipërfaqe ideale edhe pa stukim
Dritaret e kontrollit instalohen në mure dhe tavane për të lejuar kontrolle të thjeshta në mënyrë të vazhdueshme.
Knauf Alutop® Dritare kontrolli me pllakë Diamant montohen shpejt dhe janë shumë të qëndrueshme.

Knauf Alutop® Zgjidhje për tavane
Plotëson kërkesat më të larta të një sistemi të caktuar të tavanit (mbrojtje nga zjarri, akustikë, klimatizimi i ambientit dhe ndërthurje e ndriçimit)
Mundësi e lirë krijimi
Përshtatet në të gjitha tavanet akustike me pllaka me vrima
Mbrojtje nga zjarri e testuar, dhe
Optikë perfekte

Thjeshtësi në përdorim
Falë mekanizmit të integruar hapja dhe mbyllja e Alutop® Dritare kontrolli kryhet lehtësisht

Përmasat standarde dhe të veçanta

200×200
250×250
300×300
400×400
500×500
600×600

Knauf Alutop® Dritaret e kontrollit mund t’i përshtaten pa problem formës së ambientit në rast se kërkohen të harkuara, me vrima ose në një formë të personalizuar.

5 llojet për çdo rast

1. REVO 12,5 për pllakë me trashësi 12,5 mm
2. REVO 18 VARIANT për pllakë me trashësi 15 mm dhe 18 mm
3. REVO 25 VARIANT për pllakë me trashësi 20 mm dhe 25 mm
4. F-TEC F30 për pllakë me trashësi 12 mm deri 25 mm
5. F-TEC F90 për pllakë me trashësi 25 mm deri 50 mm