Grundol është një Tiefengrund i përforciar me siloxan për brenda dhe jashtë për përforcimin e sipërfaqeve pak të thërmuara, me cipa apo mbeturina të tjera, sipërfaqe mbajtëse me suva me bazë çimento, gëlqere- gipsi, gipsi, masave stukuese me bazë gipsi dhe pllakave të gipsit. Grundol lidh shtresat e bojrave dispresion pak të thërmuara por mbajtëse dhe ngjitëse.