Sipërfaqe e njëtrajtshme për suva gipsi

Knauf Grundiermittel është një dispersion sintetik me qëndrueshmëri të lartë alkaline, e cila përdoret në sipërfaqe të brendshme me aftësi të lartë thithëse. Ajo redukton aftësinë thithëse të sipërfaqes dhe ul rrezikun e tharjes së shpejtë. Knauf Grundiermittel në varësi të sipërfaqes hollohet me ujë sipas raportit nga 1:2 deri në 1:5.

  • Për njëtrajtësimin e sipërfaqeve shumë thithëse
  • Për ambiente të brendshme
  • Me qëndrueshmëri të lartë alkaline
  • Hollimi 1:2 deri në 1:5
  • Përpunimi me rul, furçë ose me makineri