Goldband është një suva e gatshme me bazë gipsi me agregatë të lehtë special që pqrdoret si suva një-shtresore në ambjente të brendshme për të përpunuar me dorë mbi të gjitha sipërfaqet e ashpra të suvatuara si dhe mbi të gjitha suvatë mbushëse ngjitëse dhe të forta..

Mund të aplikohet në të gjitha ambjentet me lagështi normale, përfshirë ambjente me lagështi si kuzhina dhe banjo.