Fugenfüller Leicht është një material stukues në formë pluhuri me bazë gipsi special dhe aditivë të tjerë.