Flächendicht Astar

Solucion hidroizolimin e sipërfaqes / Shirit izolues për bashkimet

Fusha e përdorimit:

Knauf Flächendicht përdoret për izolimin e sipërfaqeve nën shtresat e pllakave qeramike.Vendoset pothuajse në të gjitha sipërfaqet si p.sh beton, porobeton, suva me bazë gëlqere, gipsi, çimento, pllaka gipsi, çimentato, fibër-gipsi, mur tulle, dysheme me bazë çimento,guri, anhidriti, druri.

  • përdorimi i thjeshtë.
  • aftësi të mira ngjitëse mbi të gjitha sipërfaqetndërtuese
  • pa solucione tretëse, e padëmshme
  • hidroizoluese, e qëndrueshme ndaj ujit agresiv,rezistente nga mikrobet
  • e depëtueshme nga avulli, me aftësi të ulët avull-frenuese
  • aftësi e lartë elastike në temperatura të larta, gjithashtu edhe në temperaturat e ngrirjes deri – 20 °C
  • rezistente në temperaturë rreth + 80 °C
  • shumë e qëndrueshme në kohë
  • mbulon plasaritje deri 2 mm